Rotskjaerer Foto Einar Strand

Alternativer til Glyfosat

NIBIO har skrevet en rapport der en ser på alternativene til bruk av glyfosat i korn og grasmark.
Fagforum Korn
1 2 3