Havrerisle regn Foto: Unni Abrahamsen

Ny veileder for redusert risiko for mykotoksiner i korn

Resultatene fra prosjektet viser blant annet at rangering av havresorter med hensyn til forekomst av F. langsethiae og HT2+T2 toksiner ikke alltid samsvarer med rangering etter innhold av F. graminearum og DON.
Fagforum Korn
Brød Foto: Unni Abrahamsen

Verdens brøddag 16. oktober

Brøddagen er lagt til samme dato som FNs organisasjonen for mat og landbruk (FAO) ble etablert. FAO ble stiftet 16. oktober 1945 med formål å bekjempe sult under mottoet «Fiat panis», som betyr «La det bli brød».
Fagforum Korn
FK Lena 2020  Foto: Unni Abrahamsen

Oppjustert Kornprognose

Norske Felleskjøp har justert opp augustprognosen med 4 prosent til 1,226 millioner tonn korn, erter og oljevekster. Det er 6 prosent over gjennomsnittet de siste 5 åra. Det er innhenta oppdaterte anslag for avling pr. dekar fra Norsk landbruksrådgiving.
Fagforum Korn
Hvetelandskap Foto: Einar Strand

Første avlingsprognose for 2020/21 sesongen

Norske Felleskjøp kom i går med den første prognosen for årets kornavling. Det forventes en kornavling på nesten 1,2 millioner tonn, litt over 5-årssnittet men litt lavere enn for fjorårets sesong.
Fagforum Korn
Gulrust Foto: Einar Strand

Nytt hveterustprosjekt startet

Den første meldingene om funn av gulrust i 2020 er kommet. Gulrust er en av flere rustsjukdommer på korn som kan, om den får utvikle seg fritt, gi betydelige avlingsreduksjoner.
Fagforum Korn
20190425 132029 Foto: Till Seehusen

Mekanisk jordløsning

Tunge maskiner pakker jorda og reduserer avlingene. Mekanisk jordløsning er et aktuelt tiltak, men løser ikke alltid problemet. - Bare en tredjedel av forsøkene så langt har gitt positive resultater, sier Till Seehusen i NIBIO.
Fagforum Korn
Kornsilo Foto: Einar Strand

Rom for økt kornproduksjon

Det er rom for økt produksjon av både matkorn og fôrkorn her i landet, selv om etterspørselen fram mot 2025 forventes å ha en svak nedgang. Det viser beregninger fra Norske Felleskjøp.
Fagforum Korn
Satid hosthvete Foto: Einar Strand

Økt produksjon på eksisterende areal

Det er gode muligheter for å øke produksjonen av norsk korn. Dagens areal har nemlig et betydelig høyere avlingspotensial enn det som høstes, viser en gjennomgang fra forskere i NIBIO og NMBU. Analysene viser også at det såkalte avlingsgapet er større i Norge enn andre europeiske land.
Fagforum Korn
Rotskjaerer Foto Einar Strand

Alternativer til Glyfosat

NIBIO har skrevet en rapport der en ser på alternativene til bruk av glyfosat i korn og grasmark.
Fagforum Korn
1 2 3