Korn 2021 Foto: Einar Strand

Korn 2021 i gang

Korn 2021 avholdes digitalt. Ved møtestart i dag var det 445 påmeldte. Møtet er et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving.
Fagforum Korn
Bilde Korn 2021 Foto: Annbjørg Ø. Kristoffersen

Korn 2021

Korn 2021 arrangeres av NIBIO avd. Korn og frøvekster i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving. Arrangementet blir denne gangen digitalt og vi legger opp til to kortere møter på datoene som allerede er annonsert, 9. og 10. februar.
Fagforum Korn
Havrerisle regn Foto: Unni Abrahamsen

Ny veileder for redusert risiko for mykotoksiner i korn

Resultatene fra prosjektet viser blant annet at rangering av havresorter med hensyn til forekomst av F. langsethiae og HT2+T2 toksiner ikke alltid samsvarer med rangering etter innhold av F. graminearum og DON.
Fagforum Korn
Brød Foto: Unni Abrahamsen

Verdens brøddag 16. oktober

Brøddagen er lagt til samme dato som FNs organisasjonen for mat og landbruk (FAO) ble etablert. FAO ble stiftet 16. oktober 1945 med formål å bekjempe sult under mottoet «Fiat panis», som betyr «La det bli brød».
Fagforum Korn
FK Lena 2020  Foto: Unni Abrahamsen

Oppjustert Kornprognose

Norske Felleskjøp har justert opp augustprognosen med 4 prosent til 1,226 millioner tonn korn, erter og oljevekster. Det er 6 prosent over gjennomsnittet de siste 5 åra. Det er innhenta oppdaterte anslag for avling pr. dekar fra Norsk landbruksrådgiving.
Fagforum Korn
Hvetelandskap Foto: Einar Strand

Første avlingsprognose for 2020/21 sesongen

Norske Felleskjøp kom i går med den første prognosen for årets kornavling. Det forventes en kornavling på nesten 1,2 millioner tonn, litt over 5-årssnittet men litt lavere enn for fjorårets sesong.
Fagforum Korn
Gulrust Foto: Einar Strand

Nytt hveterustprosjekt startet

Den første meldingene om funn av gulrust i 2020 er kommet. Gulrust er en av flere rustsjukdommer på korn som kan, om den får utvikle seg fritt, gi betydelige avlingsreduksjoner.
Fagforum Korn
20190425 132029 Foto: Till Seehusen

Mekanisk jordløsning

Tunge maskiner pakker jorda og reduserer avlingene. Mekanisk jordløsning er et aktuelt tiltak, men løser ikke alltid problemet. - Bare en tredjedel av forsøkene så langt har gitt positive resultater, sier Till Seehusen i NIBIO.
Fagforum Korn
Kornsilo Foto: Einar Strand

Rom for økt kornproduksjon

Det er rom for økt produksjon av både matkorn og fôrkorn her i landet, selv om etterspørselen fram mot 2025 forventes å ha en svak nedgang. Det viser beregninger fra Norske Felleskjøp.
Fagforum Korn
Satid hosthvete Foto: Einar Strand

Økt produksjon på eksisterende areal

Det er gode muligheter for å øke produksjonen av norsk korn. Dagens areal har nemlig et betydelig høyere avlingspotensial enn det som høstes, viser en gjennomgang fra forskere i NIBIO og NMBU. Analysene viser også at det såkalte avlingsgapet er større i Norge enn andre europeiske land.
Fagforum Korn
Rotskjaerer Foto Einar Strand

Alternativer til Glyfosat

NIBIO har skrevet en rapport der en ser på alternativene til bruk av glyfosat i korn og grasmark.
Fagforum Korn
1 2 3