Satid hosthvete Foto: Einar Strand

Økt produksjon på eksisterende areal

Det er gode muligheter for å øke produksjonen av norsk korn. Dagens areal har nemlig et betydelig høyere avlingspotensial enn det som høstes, viser en gjennomgang fra forskere i NIBIO og NMBU. Analysene viser også at det såkalte avlingsgapet er større i Norge enn andre europeiske land.
Fagforum Korn
Rotskjaerer Foto Einar Strand

Alternativer til Glyfosat

NIBIO har skrevet en rapport der en ser på alternativene til bruk av glyfosat i korn og grasmark.
Fagforum Korn
1 2 3