Kimen Såvarelaboratoriet AS hadde ved årsskiftet analysert en stor andel av sesongens veiledningsprøver av såkorn. Dette er prøver sendt inn av gårdbrukere, leierenserier og såvareforretninger. Spiresnalysen blir gjort på både ubeisa og prøvebeisa korn, dvs. at kornet blir beisa på laboratoriet. Utfra smittegrad og eventuell forbedring av spireevne fra ubeisa til beisa korn gis det en vurdering om kornet bør behandles mot sopp.

Vårhvete uten prøvebeising har i 2020 lavere spireevne enn 2018 og 2019, mens prøvebeiset vårhvete viser god spiring. Spireevnen til havre i Sør-Norge er høyere enn det den ofte ligger på, mens spireevnen til bygg er litt lavere.

Sesongen i Trøndelag har vært utfordrende og spireevnen i 2020 er lavere enn vanlig. Kornet er i stor grad spiretregt, og andelen friske uspirte korn er betydelig.

Les mer hos KIMEN