Vi arrangerer Korn 2021 mellom kl. 10.00 og 14.00 begge dager, med innlagte pauser.

Målsettingen med seminaret er å presentere resultater fra ulike forskningsprosjekter for rådgivere og aktørene i kornbransjen, der gårdbrukere også er velkomne til å delta.

Deltagelse på Korn 2021 er gratis. Her finner du program og påmelding.

Programmet 9. februar vil i hovedsak ta for seg ulike aspekter omring korn og klima.

Den 10. februar vil foredragene omhandle vekstskifte, olje- og belgvekster, integrert plantevern og sorter. Det blir naturlig nok færre presentasjoner enn det vi normalt har hatt på de fysiske møtene, men samtidig håper vi dagene vil gi et godt faglig påfyll for hver enkelt deltager.

Frist for påmelding er torsdag 4. februar. Etter fristens utløp sendes link til møtene til de påmeldte.

Vel møtt!