Forskrift om plantevernmidler stiller krav om at brukerne må ta hensyn til risiko for utilsiktede miljøeffekter. Innen integrert plantevern er det også generelle krav om å velge de midlene og metodene som har lavest mulig risiko for helse og miljø.. SYNOPS WEB Norge er et kartbasert modellverktøy for risikovurdering av plantevernstrategier. Med dette verktøyet kan bonden også se hvilke tiltak som vil ha best effekt, samt dokumentere sine vurderinger.

Les mer hos NIBIO