Felt 4 Apelsvoll 20210616 123954

Nitrogenopptak uke 24 ved delt gjødsling til bygg

Delt gjødsling i bygg ser ut til å bli mer og mer aktuelt. Forsøksserien ser på forskjeller i å gjødsle med alt nitrogen på våren kontra dele opp nitrogenmengden ved å gi noe på våren og resten ved tidlig delgjødsling.
Fagforum Korn
Felt 3 Vestfold uke 23

Nitrogenopptak uke 23 ved delt gjødsling til bygg

Delt gjødsling i bygg ser ut til å bli mer og mer aktuelt. Forsøksserien ser på forskjeller i å gjødsle med alt nitrogen på våren kontra dele opp nitrogenmengden ved å gi noe på våren og resten ved tidlig delgjødsling.
Fagforum Korn
Kornspirer Foto Einar Strand

Bak en grøderik norsk kornåker ligger det mye forskning

I Norge foregår kornproduksjonen under marginale forhold. Likevel har norske kornavlinger økt betydelig siden 1960-tallet. Tilpassing av sortsmateriale og dyrkingsteknikk har vært nøkkelfaktorer for å lykkes.
Fagforum Korn
Spireprove Einar Strand

Årets såkornkvalitet

Kimen Såvarelaboratoriet AS har analysert en stor andel av sesongens veiledningsprøver av såkorn.
Fagforum Korn
IMG 6163 Foto: Einar Strand

Ny video om drenering av kornarealer

I OPTIKORN-prosjektet er det produsert en video om drenering, der tidligere forsker i NIBIO, Atle Hauge, deler sine erfaringer rundt drenering av kornarealer.
Fagforum Korn
Havreåker gul Foto: Einar Strand

Felles erfaringer fra to år med havre

Over tre hundre havredyrkere har delt sine valg, problemer og avlingsdata de siste to årene gjennom spørreundersøkelsene til Norsk Havreforening. Det kan andre havredyrkere ha nytte av.
Fagforum Korn
Korn 2021 Foto: Einar Strand

Korn 2021 i gang

Korn 2021 avholdes digitalt. Ved møtestart i dag var det 445 påmeldte. Møtet er et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving.
Fagforum Korn
Bilde Korn 2021 Foto: Annbjørg Ø. Kristoffersen

Korn 2021

Korn 2021 arrangeres av NIBIO avd. Korn og frøvekster i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving. Arrangementet blir denne gangen digitalt og vi legger opp til to kortere møter på datoene som allerede er annonsert, 9. og 10. februar.
Fagforum Korn
Havrerisle regn Foto: Unni Abrahamsen

Ny veileder for redusert risiko for mykotoksiner i korn

Resultatene fra prosjektet viser blant annet at rangering av havresorter med hensyn til forekomst av F. langsethiae og HT2+T2 toksiner ikke alltid samsvarer med rangering etter innhold av F. graminearum og DON.
Fagforum Korn
Brød Foto: Unni Abrahamsen

Verdens brøddag 16. oktober

Brøddagen er lagt til samme dato som FNs organisasjonen for mat og landbruk (FAO) ble etablert. FAO ble stiftet 16. oktober 1945 med formål å bekjempe sult under mottoet «Fiat panis», som betyr «La det bli brød».
Fagforum Korn
FK Lena 2020  Foto: Unni Abrahamsen

Oppjustert Kornprognose

Norske Felleskjøp har justert opp augustprognosen med 4 prosent til 1,226 millioner tonn korn, erter og oljevekster. Det er 6 prosent over gjennomsnittet de siste 5 åra. Det er innhenta oppdaterte anslag for avling pr. dekar fra Norsk landbruksrådgiving.
Fagforum Korn
Hvetelandskap Foto: Einar Strand

Første avlingsprognose for 2020/21 sesongen

Norske Felleskjøp kom i går med den første prognosen for årets kornavling. Det forventes en kornavling på nesten 1,2 millioner tonn, litt over 5-årssnittet men litt lavere enn for fjorårets sesong.
Fagforum Korn
1 2 3