Det tar lang tid å bygge opp egne erfaringer i kornproduksjonen, med nye sorter, vekstskifte og skiftende værforhold. Derfor kan det være nyttig å bruke andres erfaringer i tillegg.

I diskusjonen av funn i erfaringsmaterialet er det viktig å være klar over at de skiller seg vesentlig fra kontrollerte forsøk. Her sammenligner man alle faktorer samtidig, og da er det ikke lett å skille ut effekten av et enkelt tiltak.

Les mer hos Norsk Havreforening