Videoen ble første gang vist i forbindelse med Korn 2021. Hovedmål for OPTIKORN-prosjektet er å utvikle tilpasningsstrategier for norsk kornproduksjon i møte med et fremtidig våtere klima, slik at avlingspotensialet kan opprettholdes og økes.

OPTIKORN ledes av NIBIO og finansieringskilde er Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri og med bidrag fra flere næringsaktører.