Det er gjennomført nye målinger med håndholdt N-sensor i gjødslingsforsøk med Thermus bygg. Målingene er gjennomført 15. - 16. juni. Mellom feltene er det stor spredning i utviklingstrinn, fra begynnende strekking og til skyting.

Delt gjødsling i bygg er mer og mer aktuelt. Nyere sorter har et høyt avlingspotensial, og det gjødsles derfor med større gjødselmengder enn tidligere. I tillegg ser vi hver vår/sommer episoder med kraftig regn og fare for nedvasking og utvasking, som tilsier at det er lurt å ikke gi alt nitrogenet på våren. Forsøksserien ser på forskjeller i å gjødsle med alt nitrogen på våren kontra dele opp nitrogenmengden ved å gi noe på våren og resten ved tidlig delgjødsling.

På våren er det gjødslet med nitrogentrinnene 8, 10, 12 og 16 kg N/daa. Flere av leddene som ble gjødslet med 8 kg N/daa på våren, fikk både startgjødsling og radgjødslet næring. Ved buskingsstadiet er det på leddene som fikk 8 kg N/daa på våren tilført enten 0, 4, 6 eller 8 kg N/daa.

N-sensormålinger og bilder av forsøksfeltene

Sarpsborg

Felt 1 Optikorn Osaker uke 24
Felt 1 Sarpsborg. Foto: Øyvind Akselsen.
Uke 24 felt 1

Felt 1. Sarpsborg. Gjødslingsforsøket i Thermus bygg på Øsaker ble sådd 28. april, og delgjødslet 31. mai på buskingsstadiet (z 23). Nye målingene med håndholdt N-sensor er gjennomført 15. juni ved z 39, flaggbladet på vei ut. Det er kommet til sammen 25 mm nedbør etter delgjødsling. Både leddene som har fått all gjødsel på våren og leddene som er blitt delgjødslet, har økt N-opptaket siden forrige måling, med 1,2-1,7 kg N/daa. Ugjødsla ruter har tatt opp 2,2 kg N/daa i overjordisk biomasse.

Romerike

Felt 2 Vormeland uke 24
Felt 2 Romerike. Foto: Michael Aamold.
Uke 24 felt 2

Felt 2. Romerike. Gjødslingsforsøket i Thermus bygg på Romerike ble sådd 30. april og delgjødslet den 10. juni. Da var plantene i starten på strekkingsperioden (z 23-30). Nye målinger med håndholdt N-sensor er gjennomført 15. juni, og plantene er i starten av strekkingsperioden. I forkant av målingene var det tørt, og det kan være med å forklare det lave N-opptaket fra forrige måling. I etterkant er det kommet 15-20 mm som vil bidra til større N-opptak i dagene fremover.

Vestfold

Felt 3 NAPE1210 Vestfold z 39 b
Felt 3 Vestfold. Foto: Tore Røisehagen Daarstad.
Uke 24 felt 3

Felt 3. Vestfold. Byggfeltet ble sådd 26. april og delgjødslet 4. juni på buskingsstadiet. Nye N-sensormålinger er gjennomført 15. juni og det er kommet 10 mm nedbør siden forrige måling. Plantene har kommet til flaggbladutvikling, og en ser nå økt opptak på leddene som har blitt delgjødslet.

Østre Toten

Felt 4 Apelsvoll 20210616 123954
Felt 4 Østre Toten. Foto: Annbjørg Øverli Kristoffersen.
Uke 24 felt 4

Felt 4. Østre Toten. Forsøksfeltet i Thermus på Apelsvoll ble anlagt 23. april og delgjødslet 31. mai når plantene var kommet til buskingsstadiet. Nye N-sensormålingene er gjennomført 16. juni, og plantene har allerede kommet til skyting. Feltet vannet med 25 mm vann siden forrige måling, og en ser et økt opptak på leddene som er delgjødslet.

Forsøksserien inngår i NFR-prosjektet OptiKorn, og er finansiert av NFR, sammen med en rekke næringspartnere, blant annet Yara Norge. Forsøksserien gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving Øst, Viken og Trøndelag.