Areal av korn og oljevekster

I statistikkbanken hos SSB kan du enkelte hente ut tall for areal av kornarter og oljevekster fylkesvis og for ulike år. Til statistikkbanken.

Korn og oljevekster, areal og avlinger, statistikk fra SSB

Noen tabeller ligger ferdige på denne adressen:

Det gjelder

  • Tabell 1 Jordbruksbedrifter med areal av korn- og oljevekster. Areal av de ulike kornslaga. Fylke 2009-2019
  • Tabell 2 Totalavling og avling i kilo per dekar av ulike kornslag. Fylke2003-2019
  • Tabell 3 Jordbruksbedrifter med areal av korn- og oljevekster, etter størrelsen på korn- og oljevekstarealet. Fylke 20089-2019

Div. statistikk, andre kilder

  • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har publisert statistikk om norsk kornproduksjon. Presentasjonen gjelder Vestfold, men det er også laget et regneark som kan brukes i alle fylker. Les mer

  • Dyrkingsomfang og avling i kornproduksjonen. Artikkel av Hans Stabbetorp fra Jord- og plantekultur 2022. Les artikkelen.
  • Statistikk fra Debio Oversikt over økologisk produksjon og database over produsenter og produkter finner du her.

  • Jordleiepriser 2021. Årets jordleieundersøkelse viser at prisene på jordleie har falt for alle utleieformål. Svarprosenten er høyere i år enn i fjor, noe som gir et mer presist resultat. Prisene for kornareal er på snaut 370 kroner per dekar. Den største prisnedgangen var for areal til potetdyrking, men der var prisnivået usedvanlig høyt i 2020. Også prisen for leie av jord til grasdyrking gikk ned til snaut 270 kroner per dekar. Les mer hos Landbruksdirektoratet!