Areal av korn og oljevekster

I statistikkbanken hos SSB kan du enkelte hente ut tall for areal av kornarter og oljevekster fylkesvis og for ulike år. Til statistikkbanken.

Korn og oljevekster, areal og avlinger, statistikk fra SSB

Noen tabeller ligger ferdige på denne adressen:

Det gjelder

  • Tabell 1 Jordbruksbedrifter med areal av korn- og oljevekster. Areal av de ulike kornslaga. Fylke 2012-2021
  • Tabell 2 Totalavling og avling i kilo per dekar av ulike kornslag. Fylke 2006-2021
  • Tabell 3 Jordbruksbedrifter med areal av korn- og oljevekster, etter størrelsen på korn- og oljevekstarealet. Fylke 2012-2021

Div. statistikk, andre kilder

  • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har publisert statistikk om norsk kornproduksjon t.o.m. 2020. Presentasjonen gjelder Vestfold, men det er også laget et regneark som kan brukes i alle fylker. Les mer

  • Dyrkingsomfang og avling i kornproduksjonen. Artikkel av Hans Stabbetorp fra Jord- og plantekultur 2023. Les artikkelen.
  • Statistikk fra Debio Oversikt over økologisk produksjon og database over produsenter og produkter finner du her.

  • Jordleiepriser 2023. Tall fra Landbruksdirektoratet viser at prisen på jordleie har gått noe ned eller ligget stabilt det siste året. Det er stor variasjon mellom regioner og bruk av arealene. For jordleie til kornproduksjon er Østlandet den eneste regionen hvor snittprisen har fortsatt å stige. Svarprosenten er høyere i år enn i fjor, noe som gir et mer presist resultat. Les mer hos Landbruksdirektoratet!