NIBIO har publisert en artikkel skrevet av pensjonert forsker Hans Stabbetorp om faktorer som har vært av betydning for avlingsutviklingen av korn i Norge.

Foto: Jon Schärer.

Les artikkelen

Foto John Scharer