Mandat

NIBIO ved divisjon Mat og samfunn og NIBIO Bioteknologi og Plantehelse har i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving etablere og utvikle prosjekt "Fagforum Korn".

Målsetting

Bedre ressursutnyttelse innen kornforskning, -utvikling og -rådgivning, gjennom:

  • god samordning av kornaktiviteten innen enhetene i NLR, mellom NIBIO og NLR og med andre aktører i kornbransjen.
  • god faglig formidling gjennom nettbasert fagdatabase-
  • systematisk informasjonsutveksling med bedrifter, institutter og organisasjoner som arbeider med korn

Etablere og utvikle et effektivt og samlende kontaktledd for all forskingsfaglig aktivitet innen produksjon av korn i Norge slik at en kan bidra til å markedstilpasse norsk kornproduksjon.

Organisering

Prosjektet administreres av NIBIO Mat og samfunn, Avdeling Korn og frøvekster på Apelsvoll. Prosjektleder er ansatt i 100 % stilling, med delt arbeidsgiveransvar mellom NIBIO og NLR. Norsk Landbruksrådgiving og NIBIO er sammen økonomisk ansvarlig for stillingen, og dekker utgiftene 50/50. Prosjektet ledes av en styringsgruppe.

Styringsgruppe

Kåre Oskar Larsen, Norsk Landbruksrådgiving

Wendy Waalen, NIBIO Mat og samfunn