Prognosen for tilgang er basert på et estimat av areal og avling pr. dekar. Prognosen antyder en totalavling av korn og oljevekster som er litt over avlingene i 2020 og omlag 10 % over gjennomsnittet for de siste fem årene. Det e fortsatt stor usikkerhet om andelen matkorn, den er derfor satt med utgangspunkt i historiske data.

Les mer hos Felleskjøpet Agri

Se hele prognosen her!

Avlingsprognosene bygger på innrapporteringer fra enhetene i Norsk Landbruksrådgiving. Det knyttet litt ekstra usikkerhet til arealet av de ulike artene i år på grunn av det store arealet av høstkorn, spesielt sør på Østlandet, som måtte sås om. Når det gjelder matkvalitet av Klasse 1 hvete, blir det spennende å se hvordan kvaliteten vil være og hvor stort det endelige kvantumet av mathvete i Klasse1 blir sett i lys av vekstsesongen og de skjerpede kravene til hektolitervekt i denne klassen.