Prognosane viser at forventa tilgang er justert opp 48 000 tonn sidan august. Sør for Dovre har vêret i august og september vore gunstig, medan ein Trøndelag har hatt større vanskar og knapt kome i gang med treskinga. Matandelen i kveiten blir høg.

Se hele prognosen hos Norske Felleskjøp.

FK Lena 2020  Foto: Unni Abrahamsen
Foto: Unni Abrahamsen

Les prognosen med kommentarer fra rådgivingsenhetene i NLR hos Norske Felleskjøp.