DSC 4785

Gjødsling til Betong vårhvete

Betong vårhvete er en populær sort. Den ble godkjent i 2019 etter tre års verdiprøving. Sorten har et høyt avlingspotensial og god kornkvalitet, og er plassert i kvalitetsklasse 2. Den er sterk mot sykdom og har en god stråstyrke (Lundby mfl. 2022). Dette er egenskaper som gjør den attraktiv å dyrke. Responsen for nitrogen hos Betong vårhvete har blitt testet i forsøksserien «Oppfølging av nitrogennorm» i tre år. Målet med dette forsøket er å skaffe tilveie kunnskap om nitrogenbehovet til Betong. I 2023 ble det anlagt 7 gjødslingsfelt i Betong vårhvete
Fagforum Korn
IMG 6438

Respons for nitrogengjødsling til høsthvete 2023

Den vanskelige overvintringen ble etterfulgt av langvarig tørke som satte sitt preg på veksten. Tross utfordringene, ble det også i år syv nitrogengjødslingsfelt i høsthvete. Alle feltene ble målt med håndholdt N-sensor i mai og juni for å estimere N-opptaket underveis i vekstsesongen. Målingene dannet grunnlag for ukentlige oppdateringer av N-opptak og bestandsutvikling. Oppdateringene ble publisert hos NLR og Yara, og gav en tett oppfølging av feltene frem til skyting. I denne artikkelen presenteres avlingsresultatene og kvalitetsparameterne fra forsøksserien. Målsetningen med prosjektet er riktig og tilpasset nitrogengjødsling sett i forhold til kornkvalitet, avling og miljø.
Fagforum Korn
Darlig kornkvalitet Foto Einar Strand

Halvert kornavling

Novemberprognosen fra markedsregulator Felleskjøpet Agri viser en ytterligere nedgang i kornavlingene i forhold til prognosen i september.
Fagforum Korn
Havrerisle regn Foto: Unni Abrahamsen

Kornprognose august 2023

Felleskjøpet Agri markedsregulator har utarbeidet en prognose for årets kornhøst. Prognosen viser at avlinga for korn og proteinvekster ligger an til å bli 21 % under tilgangen i 2022 og 5 % under femårssnittet.
Fagforum Korn
Pro Host Annbjorg O Kristoffersen

Nyhetsbrev fra ProHøst prosjektet

ProHøst‐prosjektet er inne i sin andre forsøkssesong. Gjennom dette nyhetsbrevet ønsker vi å gi alle en rask oversikt over noe av aktiviteten i prosjektet.
Fagforum Korn
Hostbyggsorter Foto Einar Strand

Økt støtte til feltforsøk i Sverige

Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) øker støtten til feltforsøk med 20 % for å øke potensialet for svensk selvforsyning og utvikle svensk landbruk i en urolig verden.
Fagforum Korn
Spireprove Einar Strand

Årets såkornkvalitet

Kimen Såvarelaboratoriet AS har nå analysert en stor andel av sesongens veiledningsprøver av såkorn. De har publisert foreløpige tall for årets såkornkvalitet på sin hjemmeside.
Fagforum Korn
Kornsilo Foto Einar Strand

Store kornavlinger og god kvalitet

Felleskjøpet Agri markedsregulator har oppdatert prognosene for årets kornhøst. Prognosen viser høyere tilgang av norsk korn enn det de tidligere prognosene har antydet. Samtidig publiseres det en rapport fra NOFIMA om kvaliteten på norsk mathvete som viser høyt proteininnhold og sterk glutenkvalitet.
Fagforum Korn
FK Lena 2020  Foto: Unni Abrahamsen

Oppjustert kornprognose per 13. september.

Felleskjøpet Agri markedsregulator har på bakgrunn av ny innrapportering fra enheter i Norsk Landbruksrådgiving justert opp prognosen for årets kornavling. Forventa tilgang av norsk korn er justert opp 54 000 tonn siden august og er 14 % høyere enn gjennomsnittet de siste fem årene.
Fagforum Korn
Kristoffersen Spredning av biorest med forsoks DGI Foto Annbjorg Kristoffersen

Smartere gjødsling gir lavere kostnader

I 2021 steg gjødselprisene dramatisk sammenlignet med tidligere år. Nå må den enkelte bonde ta i bruk god agronomi og se på ulike strategier for å holde kostnadene nede og produksjonen oppe.
Fagforum Korn
Gulrustkart nedlasted 271221

Setter gulrust på kartet

Gulrust er en alvorlig soppsjukdom i korn. Tidlig oppdagelse og varsel om gulrust når den kommer til et område er derfor avgjørende for å forbygge avlingstap.
Fagforum Korn
Korn 2022

KORN 2022

Velkommen som deltager på KORN 2022 10. - 11. februar!
Fagforum Korn
Hveteaker moden Foto Einar Strand

Mest mulig norsk hvete i melet

Mye sol og varme sommeren 2021 gjorde godt for årets norske hvete. Analysene viser at mye av hveten har sterk glutenkvalitet og høyt proteininnhold.
Fagforum Korn
1 2 3