Her finner du den reviderte veilederen NIBIO POP 6 (40) 2020. Du kan se foredraget knyttet til det faglige innholdet i veilederen her.

Seminaret ble holdt digitalt med utgangspunkt i Vitenparken på Ås. Pdf-filer av presentasjonene finner du her, og du kan se hele seminaret i opptak på https://havre.vitenparken.no/

Resultatene fra prosjektet viser blant annet at rangering av havresorter med hensyn til forekomst av F. langsethiae og HT2+T2 toksiner ikke alltid samsvarer med rangering etter innhold av F. graminearum og DON. Det er derfor nødvendig med separate tester for å fastslå risikoen for HT+T2 toksiner i havre.

Det er fremdeles behov for å videreutvikle og effektivisere metodene som brukes i arbeidet med kartlegging og foredling av nye havresorter.

I tillegg til å velge havresorter med størst mulig resistens mot Fusarium og mykotoksiner, er det behov for å identifisere dyrkingstiltak som kan bidra til å redusere smitte og utvikling av Fusarium og mykotoksiner i felt. Blant annet ville det være ønskelig å identifisere fungicider som kan redusere risiko for utvikling av HT2+T2 toksiner. De fungicidene vi har på markedet i dag har vist seg å i gjennomsnitt halvere DON innholdet i havre, mens vi fremdeles ikke har noen kjente fungicidbehandlinger som kan redusere risikoen for HT2+T2.

Safe Oats

Målsettinger for prosjektet SafeOats

Safeoats for food and feed through knowledge of the biology of F. langsethiae and development of methods to identify oat varieties with low content of HT2+T2 toxins.
Finansiorer Safe Oats
Finansiører til SafeOats prosjektet