Under årets konferanse var det stort fokus på landbrukets klimaplan og mulighetene for å øke produksjonen av matkorn og proteinvekster. Det er et uttalt mål fra Regjeringen at Norge skal øke selvforsyningsgraden av mat, samtidig som også landbruket skal arbeide for å dempe sine klimautslipp i tråd med forpliktende avtaler om utslippsreduksjoner, som blant annet er nedfelt i Landbrukets klimaplan 2021-2030.

Les mer fra møtet hos NIBIO