Mye hvete med god kvalitet gjør det mulig å bruke en høy andel av norsk matkorn i brød og andre kornprodukter. En justert prognose fra Felleskjøpet Agri Markedsregulator antyder nå en total kornavling fra 2021 som er omtrent 10 % lavere enn avlingene i 2020. I tall betyr det en avling av korn, erter og oljefrø på totalt 1 141 000 tonn. Det er god tilgang på sterk vårhvete av matkvalitet, mens tilgangen på svakere kvalitet av høsthvete er relativt liten.

Les mer hos Felleskjøpet.

Se hele prognosen for november her.