I den nye prognosa er tilgangen på korn og proteinvekster økt med 59 000 tonn i forhold til prognosa fra 13. september. Det store volumet medfører økt behov for reguleringstiltak. Den gode kvaliteten fører i år som i fjor til overskudd på mathvete av høy kvalitet mens det vil være behov for å importere hvete med svakere kvalitet. En regner med at det er mulig å anvende ca. 80 % norsk matkorn i mathveten denne sesongen.

Les mer hos Markedsregulator

Prognose per november 2022

Kvalitetsprognose mathvete