Korn 2022 arrangeres av NIBIO avd. Korn og frøvekster i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving og avholdes 10. og 11. februar.

Møtet blir avholdt digitalt på samme måte som i fjor.

Målsettingen med seminaret er å presentere resultater fra ulike forskningsprosjekter for rådgivere og aktørene i kornbransjen, der alle interesserte er velkomne til å delta. Se programmet nedenfor.

Påmeldingen er åpen. Deltagelse på Korn 2022 vil koste kr. 300 per dag, kr. 500 hvis du deltar begge dager. Deltageravgiften betales ved påmelding.

Frist for påmelding er mandag 7. februar. Etter fristens utløp sendes link til møtene til de påmeldte.

Vel møtt!


Program Korn 2022, Digitalt møte

Torsdag 10. februar

Åpningssesjon

09.00

Velkommen

Wendy Waalen, NIBIO

09.05

Matsikkerhet og forsyningsrisiko

Arne Bardalen, NIBIO

09.30

Høyere forbruk av norsk matkorn – hvilke muligheter finnes?

Per Christian Rålm, Partnerskap for norsk matkorn og planteprotein

09.50

Behovet for norsk fôrkorn, volum og kvalitet

Knut Røflo, Felleskjøpet Fôrutvikling

10.10

Spørsmål og diskusjon, pause

Mathvete

10.30

Hvordan kan vi utnytte den norske mathveten?

Shiori Koga, Nofima

10.50

Møllerens utfordringer og muligheter til å lage standard mjølblanding av norsk korn

Viktoriya Boyko, Norgesmøllen

11.10

Sorters evne til å utnytte nitrogen

Ellen Fægrestad Mosleth, Nofima

11.30

Vårhvetedyrking i konkurranse med yterike byggsorter

Harald Solberg, NLR Innlandet

11.50-12.20 Lunsj

Gjødsling

12.20

Gjødslingsstrategier i bygg og havre. Utnytting av jordas P og K reserver

Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO

12.40

Utnytting av organisk gjødsel. Møkk og mold.

Trond Henriksen, NIBIO

13.05

Tilpasninger til høye gjødselpriser

Egil Christopher Hoen, Norges Bondelag

13.25

Spørsmål og diskusjon, pause

Plantehelse

13.45

Resistens mot gulrust i norsk sortsmateriale

Morten Lillemo, NMBU

14.05

Nye varslingsmodeller for bladflekksjukdommer

Andrea Ficke, NIBIO

14.25

Bekjempelse av dylle og tistel i kornomløpet

Kirsten Tørresen, NIBIO

14.45

Spørsmål og diskusjon

15.00 Slutt for dagen

Fredag 11. februar

Dyrkingsteknikk

09.00

Velkommen til dag 2

Einar Strand, NIBIO/NLR

09.05

Effekt av mekanisk og biologisk jordløsning på jordstrukturen

Till Seehusen, NIBIO

09.25

Kostnaden ved mekanisk jordløsning

Marius Berger, NIBIO

09.45

Optimal bruk av fangvekster i korn

Randi B. Frøseth, NIBIO

10.05

Hvor får vi best betalt for vannet? Optimal vanningsstrategi.

Hugh Riley, NIBIO

10.25

Spørsmål og diskusjon, pause

Klima og miljø

10.45

Forslag til nye Regionale Miljøkrav, og forholdet til Regionalt Miljøprogram (RMP)

Otto Galleberg, Statsforvalteren i Oslo og Viken

11.05

Hvordan tilpasser vi dyrkingsteknikken til evt. nye miljøkrav

Sigurd Enger, NLR Øst

11.25

Myter og fakta om biokull

Erik Joner, NIBIO

11.50 – 12.20 Lunsj

Presisjon

12.20

Vet vi noe om effekten av variabel såmengde?

Åsmund Langeland, NLR Innlandet

12.40

Presisjonsverktøy i kornproduksjonen. Hva gir størst utbytte mhp. avling og kvalitet

Sanna Krüger Persson, NLR Trøndelag

13.00

Biomasse fra dronebilder vs. registrert biomasse

Krzysztof Kusnierek, NIBIO

13.20

Gårdskart.no: funksjonalitet og muligheter

Ingrid Tenge, NIBIO

13.40

Spørsmål og diskusjon

Belgvekster

14.00

Vekstskifte med mye belgvekster?

Bjørn Inge Rostad og John Ingar Øverland, NLR Øst/Viken

14.20

Utprøving av nye vekster i kornområdene

Chloe Grieu, NIBIO

14.40

Erter og åkerbønne tilpasset norske forhold

Jon Arne Dieseth, Graminor

15.00

Spørsmål og diskusjon

15.15 Slutt for dagen