Dette er konklusjonen i en ny rapport fra NIBIO som belyser sammenhengen målt innhold av glyfosat i nedbørfelt og faktorer som påvirker konsentrasjonen. Rapporten er basert på studier i to nedbørfelt i JOVA (Program for jord- og vannovervåkning i landbruket) hvor kornproduksjon er dominerende.

Det foreligger også resultater fra mer kontrollerte forsøk med avrenning som er gjennomført i perioden 2014 - 2018. Les mer!