I tillegg til oppjuster nivå på avlingene er også estimatet for matkornandelen i hvete økt. I forhold til avlingene i gjennomsnitt for de siste fem årene er det spesielt mathveten som utmerker seg. Andelen mathvete anslås til 70 % og det rapporters om høyt proteininnhold både i høst- og vårhvete. Det settes i verk tiltak for å regulere bort en del mathvete i klasse 4 (høsthvete). Det er også aktuelt å overlagre vårhvete til neste sesong. I tillegg til hvete ser det også ut til at erter, åkerbønne og oljefrø har gitt store avlinger.

Se hele prognosen!