Resultatene av analyser utført per 24. november viser at såkornkvaliteten generelt er svært god, med høy spireevne og moderat beisebehov. Vårhveten spirer i gjennomsnitt 92 % som øker til 96 % etter beising. For havre er spireevnen bedre enn vanlig. Det er imidlertid en økning av smitten av havrebrunflekk, men her er det betydelige sortsvariasjoner. I bygg ligger spireevnen omkring 90 % og særlig såkorn dyrket i Midt-Norge har et uvanlig lavt beisebehov.

Les mer hos KIMEN