Gulrust er en alvorlig soppsjukdom i korn, hvor både hvete, bygg, rugg og rughvete sortene kan være mottakelig. Soppen sprer seg raskt med vinden og reduserer avling kraftig når værforholdene er gunstig og sortene er mottakelige. Siden spredning og utvikling av gulrust kan gå så fort, er det viktig å sette inn effektiv behandling før den gjør for mye skade. Tidlig oppdagelse og varsel om gulrust når den kommer til et område er derfor avgjørende for å forbygge avlingstap. Sammen med våre samarbeidspartnere ved "Global Rust Reference Center" i Aarhus, Danmark har NIBIO organisert en gulrustkampanje høst 2020, vår 2021 og høst 2021. Her har NLR-rådgivere registrert felt med og uten gulrustangrep, sort, angrepsgrad og sted ved bruk av en registreringsapp fra det danske RustWatch prosjektet (https://arcg.is/1zTHTS), når de er ute og vurderer felt rundt omkring på Østlandet. Dette samarbeidet har ført til at vi har fått verdifull informasjon om når, hvor og på hvilke sorter gulrusten har spredd seg. Du kan finne kartet over felt med og uten gulrust i Norge, Sverige, Danmark, UK, Tyskland og flere andre land med å besøke websiden https://arcg.is/0H0HGf.

NIBIO har brukt noen av ressursene for teknisk utvikling av VIPS (Varsling Innen PlanteSkadegjørere) til utvikling av en registreringsapp som kan brukes for mange ulike skadegjørere i korn, frukt og grønnsaker. Denne appen kommer å erstatte den danske appen for å registrere gulrust våren 2022.

Rust November 2021 2. Foto: Andrea Ficke
Rust November 2021 2. Foto: Andrea Ficke
Rust i høsthvete november 2021. Foto: Andrea Ficke