I forsøkene på Ås og på Romerike inngår pløying, kun harving, direktesåing og såing med "Strip-Till" maskin. I feltet på Apelsvoll er det siste leddet utelatt. Forsøkene anlegges i et samarbeid mellom NIBIO, NLR og feltvertene. Arbeidet skjer i regi av det nystartede ProHøst prosjektet, "Klimarobust og markedstilpasset produksjon av høsthvete i Norge".

Forsøkene er et ledd i å utvikle klimarobuste dyrkingsstrategier for høsthvete i Norge og nye felt skal etter planen anlegges også høsten 2022 og 2023 slik at man får prøvd ut de ulike strategiene i tre ulike sesonger.

Agro Nytt som utgis av Norwegian Agro, som også deltar i prosjektet, har laget et videointervju med NIBIO-forsker Till Seehusen og NLR-rådgiver Sigurd Enger, for å lære mer om prosjektet og dets mål.

Klimarobust og markedstilpasset produksjon av høsthvete i Norge

Kort om prosjektet