En spørreundersøkelse utført av NIBIO i 2014 og på nytt 2017/18 viser en markant framgang i kornprodusentenes kunnskap om IPV, og en økt bruk av ulike elementer knyttet til integrert plantevern. Svarene fra de to undersøkelsene har blitt stilt sammen i SMARTCROP prosjektet som ble avsluttet for en tid tilbake.

Les mer hos NIBIO!