Under Korn 2022 hold forsker Annbjørg Øverli Kristoffersen et innlegg om gjødsling til korn. Konklusjonen var en anbefaling om å praktisere delt gjødsling og tilføre omlag 8 - 9 kg N om våren. Samtidig er det viktig å utnytte reservene av fosfor og kalium i jorda. De høye gjødselprisene gjøre det også svært aktuelt å utnytte eventuell tilgang på organisk gjødsel optimalt. Forsker Trond Henriksen holdt et innlegg om nitrogeneffekten av ulike organiske gjødselslag.

Les artikkelen hos NIBIO!

Se presentasjonen fra Annbjørg Ø. Kristoffersen og Trond Henriksen under Korn 2022.