Muligheter og utfordringer i norsk kornproduksjon

25.03.2020

Det fins mange utfordringer i norsk kornproduksjon. Men mulighetene er også i stor grad til stede! Og hva skal egentlig den norske kornbonden dyrke i år?

Les mer ›

Økt kornproduksjon på eksisterende areal

17.02.2020 (Oppdatert: 18.02.2020)

Det er gode muligheter for å øke produksjonen av norsk korn. Dagens areal har nemlig et betydelig høyere avlingspotensial enn det som høstes, viser en gjennomgang fra forskere i NIBIO og NMBU.

Les mer ›

Stor interesse for Korn 2020

05.02.2020

Kornbønder, rådgivere, forskere og andre med interesse for korn møttes til kunnskapspåfyll og erfaringsutveksling på Korn 2020.

Les mer ›

Havredyrking 2019

29.01.2020

Norsk Havreforening har gjennomført en spørreundersøkelse blant havredyrkere om dyrkingspraksis og erfaringer fra dyrking av havre i 2019.

Les mer ›

Kornkonferansen 2020

29.01.2020

Norske Felleskjøp og Norges Bondelag arrangerte Kornkonferansen 2020 i Oslo 21. januar. Det årlige møtet er en god blanding av politikk og faglige temaer.

Les mer ›

Korn 2020

29.01.2020 (Oppdatert: 29.01.2020)

NIBIO avd. Korn og frøvekster og Norsk Landbruksrådgiving inviterer til Korn 2020 den 4. og 5. februar 2020. Møtet holdes på Quality Hotel Olavsgaard, Hvamstubben 11, Skjetten.

Les mer ›

Utviklingen av kornarealet

06.01.2020

Kornarealet er redusert med over 340 000 dekar i sone 1 og 3 i løpet av de siste 15 årene. Agri Analyse har skrevet en rapport der de ser på årsakene til denne nedgangen.

Les mer ›

Justert kornprognose: Noe mindre korn - dobling på oljefrø

14.11.2019 (Oppdatert: 15.11.2019)

Norske Felleskjøp har justert prognosen for årets kornavling:

Les mer ›

Fagdag om korntørker

29.10.2019

NLR Øst har arrangert fagdag om korntørker. Programmet besto av både fagforedrag og befaringer på fire ulike anlegg.

Les mer ›

Mattilsynet innfører differensierte avstandsgrenser til vann ved bruk av plantevernmidler

16.10.2019

Mattilsynet vil i 2020 begynne vurderingen av differensierte avstandsgrenser til vann avhengig av om det brukes avdriftsreduserende tiltak eller ikke.

Les mer ›

Oppjustert kornprognose sesongen 2019/20

10.09.2019

Norske Felleskjøp har etter en ny rapporteringsrunde fra de regionale NLR-enheten oppjustert prognosa for kornavlingene i 2019. Den nye prognosa per 9.

Les mer ›

Avlingsprognose kornsesongen 2019/20

15.08.2019

På bakgrunn av innrapportering fra enheter i Norsk Landbruksrådgiving har Norske Felleskjøp kommet med en første prognose for årets kornhøst.

Les mer ›

Lønnsomt med økokorn

09.07.2019 (Oppdatert: 09.07.2019)

ØKOLOGISK: For Sverre Lang-Ree gir økologisk korndyrking 500 kroner høyere dekningsbidrag per dekar enn konvensjonell produksjon.

Les mer ›

Oppdatert informasjon om hønsehirse

26.06.2019

NLR Viken har oppdatert informasjonsfolder og "kokebok" for kontroll av hønsehirse.

Les mer ›

Varierende overvintring av høstkorn

28.05.2019 (Oppdatert: 28.05.2019)

Etter at det ble sådd rekordstore arealer med høstkorn i fjor høst, har det gjennom vinteren og våren vært knyttet stor spenning til hvordan høstkornet ville klare seg.

Les mer ›

Ny video - Etablering av våroljevekster

26.04.2019

Oljevekster er gode forgrøder for korn og kan gi høyere kornavlinger og mindre behov for soppbekjempelse. Etableringen av våroljevekster kan i enkelte år være krevende.

Les mer ›

Klimagasskalkulator for kornproduksjon

12.04.2019 (Oppdatert: 12.04.2019)

Kan vi produsere korn mer miljøvennlig med enda lavere utslipp av klimagasser? Vi kjenner prosessene som fører til at det unnslipper klimagasser fra landbruket.

Les mer ›

Mattilsynet planlegger tilsyn hos produsenter

09.04.2019 (Oppdatert: 12.04.2019)

Riktig bruk av plantevernmidler er viktig for å redusere helse- og miljørisiko. Mattilsynet planlegger derfor i år tilsyn med bruk av plantevernmidler hos produsenter av poteter, korn og frukt.

Les mer ›

Oppdatert plantevernjournal

04.04.2019

NLR har oppdatert malen for plantevernjournal som dekker kravene Forskrift om plantevernmidler setter til sprøytejournal, integrert plantevern og plikten til å redusere risikoen for vannforurensning.

Les mer ›

Endret betaling av høsthvete sesongen 2019/2020

25.02.2019

KORN 2019: Kornkjøperne presenterte en endret betaling for mathvete i klasse 4 og 5 for sesongen 2019/2020.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.