Økohavremester fra Hedmark

04.12.2018

Sverre Lang-Ree fra Stange i Hedmark vant Økologisk havremesterskap i en sesong preget av krevende dyrkingsforhold.

Les mer ›

Korn 2019 under planlegging

26.11.2018

NIBIO avd. Korn og frøvekster og Norsk landbruksrådgiving arrangerer Korn 2019 den 14. og 15. februar 2019. Møtet holdes på Quality Hotell Olavsgaard, Hvamstubben 11, Skjetten.

Les mer ›

Såkornkvaliteten 2019

23.11.2018

Kimen Såvarelaboratoriet AS har nå analysert en stor andel av sesongens veiledningsprøver av såkorn. Dette er prøver sendt inn av gårdbrukere, leierenserier og såvareforretninger.

Les mer ›

Revidert kornprognose november 2018

22.11.2018

Norske Felleskjøp har justert prognosen for tilgang og forbruk av norsk korn. Forrige prognose er oppjustert med 30 000 tonn til 662 000 tonn korn og 12 000 tonn erter og oljefrø.

Les mer ›

Alternativer til glyfosat

19.09.2018 (Oppdatert: 19.09.2018)

NIBIO har skrevet en rapport der en ser på alternativene til bruk av glyfosat i korn og grasmark.

Les mer ›

Kornprognose september 2018

12.09.2018

Norske Felleskjøp har sendt ut en revidert prognose for årets kornavling. Det er også estimert tilgangen på halm til husdyrfôr.

Les mer ›

Starter testing av klimakalkulator for kornproduksjon

30.08.2018 (Oppdatert: 30.08.2018)

I høst starter prosjektet Klimasmart Landbruk testing av en klimakalkulator for kornproduksjon på 14 gårder i Vestfold, Østfold og Akershus. Rådgivere fra NLR Viken og NLR Øst deltar i arbeidet.

Les mer ›

Avlingsprognose for korn august 2018

17.08.2018

Norske Felleskjøp har publisert den første prognosen for årets kornavlinger og skriver "Prognosen for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2018/2019 viser at årets kornavling blir historisk lav; 45% under gjennomsnittet for de siste fem år."

Les mer ›

Skjema for kjøp og salg av halm og grovfôr

20.07.2018 (Oppdatert: 20.07.2018)

NLR har utarbeidet skjemaer for kjøp og salg av halm.

Les mer ›

Halm til fôr

10.07.2018 (Oppdatert: 10.07.2018)

Årets krisesituasjon tilsier at du må berge det som berges kan. Men ikke for enhver pris. Her følger noen viktige tips og råd.

Les mer ›

Soppsjukdommer i oljevekster

24.06.2018 (Oppdatert: 25.06.2018)

BRAKORN-prosjektet ledet av NIBIO Korn og frøvekster har utgitt et temaark om soppsjukdommer i oljevekster.

Les mer ›

Skadeinsekter i oljevekster

22.05.2018

BRAKORN-prosjektet ledet av NIBIO Korn og frøvekster har utgitt et temaark om skadedyr i oljevekster.

Les mer ›

Slik lykkes du med ugrasharving

04.05.2018

Ugrasharving i korn er effektivt, miljøvennlig og lønnsomt. Metoden er aktuell både for økologiske og konvensjonelle korndyrkere. Ugrasharving kan erstatte kjemiske plantevernmidler.

Les mer ›

Etablering av våroljevekster

25.04.2018

BRAKORN-prosjektet ledet av NIBIO Korn og frøvekster har utgitt et temaark om etablering av våroljevekster.

Les mer ›

Kvalitet av såvare fra 2017

26.03.2018

Kimen Såvarelaboratoriet har publisert resultatene fra testingen av såkorn fra høstet i 2017. Kvaliteten er varierende og spireevnen fra korn høstet på Østlandet er tildels lavere enn ønskelig.

Les mer ›

Samlet innsats har gitt fart i korndyrkinga

11.02.2018 (Oppdatert: 11.02.2018)

Samlet innsats i kornbransjen har ført til at avlingstallene igjen peker oppover og kornarealet øker.

Les mer ›

Rommet for bruk av norsk korn

05.01.2018

Norske Felleskjøp har lagt fram en rapport om behovet for importerte korn- og karbohydratråvarer til norsk matmel- og kraftfôrindustri.

Les mer ›

Velkommen til Korn 2018

18.12.2017 (Oppdatert: 28.01.2018)

NIBIO avd. for Korn og frøvekster i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving arrangerer 2 dagers fagmøte på Olavsgaard i Skedsmo 5. - 6. februar.

Les mer ›

Korn 2018 under planlegging

31.10.2017

NIBIO avd. Korn og frøvekster og Norsk landbruksrådgiving arrangerer Korn 2018 den 5. og 6. februar 2018. Møtet holdes på Quality Hotell Olavsgaard, Hvamstubben 11, Skjetten.

Les mer ›

Justert kornprognose

02.10.2017

Norske Felleskjøp har justert prognosen for årets kornavling etter en rapporteringsrunde per 25. september fra lokale NLR enheter.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.