Kvalitet av såvare fra 2017

Kimen Såvarelaboratoriet har publisert resultatene fra testingen av såkorn fra høstet i 2017. Kvaliteten er varierende og spireevnen fra korn høstet på Østlandet er tildels lavere enn ønskelig.

Les mer ›

Samlet innsats har gitt fart i korndyrkinga

Samlet innsats i kornbransjen har ført til at avlingstallene igjen peker oppover og kornarealet øker.

Les mer ›

Rommet for bruk av norsk korn

Norske Felleskjøp har lagt fram en rapport om behovet for importerte korn- og karbohydratråvarer til norsk matmel- og kraftfôrindustri.

Les mer ›

Velkommen til Korn 2018

NIBIO avd. for Korn og frøvekster i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving arrangerer 2 dagers fagmøte på Olavsgaard i Skedsmo 5. - 6. februar.

Les mer ›

Korn 2018 under planlegging

NIBIO avd. Korn og frøvekster og Norsk landbruksrådgiving arrangerer Korn 2018 den 5. og 6. februar 2018. Møtet holdes på Quality Hotell Olavsgaard, Hvamstubben 11, Skjetten.

Les mer ›

Justert kornprognose

Norske Felleskjøp har justert prognosen for årets kornavling etter en rapporteringsrunde per 25. september fra lokale NLR enheter.

Les mer ›

Økofagdag på Apelsvoll 14.august

I strålende vær arrangerte NIBIO og NLR Innlandet mandag 14. august en åpen fagdag med markvandring på Apelsvoll. Temaet var økologisk dyrking av korn, proteinvekster, potet og grønnsaker.

Les mer ›

Kartlegger klimakutt i korndyrkinga

Gode agronomiske tiltak i planteproduksjonen er lønnsomt for bonden. I tillegg er tiltakene smarte for klimaet, med reduserte utslipp per kilo produsert vare.

Les mer ›

Integrert plantevern sesongen 2017

1. juni 2017 er det to år siden Norge implementerte EU-direktivet om integrert plantevern (IPV).

Les mer ›

Et lite Mirakel

Den norske vårhvetesorten Mirakel karakteriseres som nettopp et mirakel. I løpet av kort tid har den blitt en svært populær og etterspurt sort hos bakeindustrien.

Les mer ›

AGROPRO prosjektet går mot slutten

Nyhetsbrev fra AGROPRO-prosjektet og invitasjon til sluttseminar

Les mer ›

Klart for Korn 2017!

NIBIO avd. Korn og frøvekster i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving arrangerer Korn 2017. Fagmøtet arrangeres mandag 13. og tirsdag 14. februar.

Les mer ›

Temaark Korn

I prosjektet "Økt norsk kornproduksjon" er det utarbeidet en serie temaark som beskriver sentrale emner innen korndyrking, fra planlegging av vekstsesongen og fram til kornet er klart for levering.

Les mer ›

Oppdatert kornstatistikk

Fylkesmannen i Vestfold har oppdatert statistikken om norsk kornproduksjon. Her kan du finne tall kornavlinger brutt helt ned på kommunenivå.

Les mer ›

Store byggavlinger hos deltakerne i økologisk byggmesterskap

Kjersti og Kristian Narum fra Stange gikk av med seieren i økobyggmesterskapet som ble arrangert av foregangsfylket for økologisk kornproduksjon (Oppland).

Les mer ›

"Team Kaos" fra Løken i Høland ble årets høsthvetemestere

Team Kaos gikk seirende ut av konkurransen. De deltok på konkurransearenaen på Romerike og vant med en avling på 960 kg Ellvis per dekar.

Les mer ›

Moderat innhold av DON i årets kornavling

Mykotoksinanalyser per medio september 2016 viser noe høyere DON-verdier enn de siste tre årene, men vesentlig mindre enn perioden 2010 - 2012.

Les mer ›

Opdatert kornprognose september 2016

Norske Felleskjøp har justert opp avlingsprognosen fra i august med 76 000 tonn. Den nye prognosen er basert på rapporter om større avlinger pr.

Les mer ›

Prognose for årets kornavling

Norske Fellekjøp har offentligjort den første prognosen for årets kornavlinger. For første år på lenge ser det ut til at kornarealet ikke går ned.

Les mer ›

AGROPRO Nyhetsbrev nr. 1 2016

I nyhetsbrevet kan du blant annet lese om forsøk med jordløsning til korn på en bakkplanert siltig lettleire på Romerike.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 Neste side