Del dine erfaringer fra årets havredyrking

23.11.2020

Norsk Havreforening inviterer alle norske havredyrkere til å dele sine valg og avlingsdata fra årets dyrking i Havre-NM 2020.

Les mer ›

Kornarealet øker

13.11.2020

Kornarealet i Norge har økt med ca. 66 000 dekar fra 2019 viser ferske tall fra Landbruksdirektoratet. Tallene er hentet fra søknadene om produksjonstilskudd.

Les mer ›

Lite DON i årets kornavling

29.10.2020

Det er generelt lite DON i årets kornavling melder Norsk Felleskjøp på sin nettside. Det er lite i hvete, men litt i havre og utfordringen er størst i Trøndelag som har hatt en vanskelig sesong.

Les mer ›

Verdens brøddag 16. oktober

16.10.2020

Brøddagen er lagt til samme dato som FNs organisasjonen for mat og landbruk (FAO) ble etablert. FAO ble stiftet 16.

Les mer ›

Oppjustert kornprognose

23.09.2020

Norske Felleskjøp har justert opp augustprognosen med 4 prosent til 1,226 millioner tonn korn, erter og oljevekster. Det er 6 prosent over gjennomsnittet de siste 5 åra.

Les mer ›

Mai kulde gjorde bondens lader historisk fulde

16.09.2020 (Oppdatert: 16.09.2020)

Med ei tidlig våronn og en kjølig periode i mai, som ga gode forhold for busking, har årets sesong gitt store kornavlinger av god kvalitet over hele Østlandet.

Les mer ›

Første avlingsprognose for 2020/21 sesongen

14.08.2020

Norske Felleskjøp kom i går med den første prognosen for årets kornavling. Det forventes en kornavling på nesten 1,2 millioner tonn, litt over 5-årssnittet men litt lavere enn for fjorårets sesong.

Les mer ›

Fra blokk til Skifteplan til Klimakalulator

17.07.2020 (Oppdatert: 17.07.2020)

Ved siden av traktorsetet har kumelkprodusent Jon Ansten Johansen sin laminerte gjødslingsplan og notatblokka liggende. Når han kjører av et jorde, noterer han med en gang hva han har gjort.

Les mer ›

Framtidas høsthvete

17.07.2020 (Oppdatert: 17.07.2020)

Det settes stadig høyere krav til høsthveten som brukes i norsk matproduksjon. Så hvordan ser framtidas høsthvetesorter ut?

Les mer ›

Rådgivere med egen gård: Gjør som vi sier – og som vi gjør

06.07.2020

Bjørn Inge Rostad og Jan Stabbetorp er kornrådgivere i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Øst. I tillegg er de kornbønder. Det mener de er en stor fordel.

Les mer ›

Nytt hveterust prosjekt startet

05.06.2020 (Oppdatert: 03.12.2020)

Den første meldingene om funn av gulrust i 2020 er kommet. Gulrust er en av flere rustsjukdommer på korn som kan, om den får utvikle seg fritt, gi betydelige avlingsreduksjoner.

Les mer ›

Nå ligger pengene i oppfølgingen

04.06.2020 (Oppdatert: 04.06.2020)

De fleste steder er åkrene nå i god vekst og grunnlaget for en god avling er lagt. Da er det spesielt viktig å ikke lene seg tilbake og vente på høsten.

Les mer ›

Harving mot kveke erstatter glyfosat

18.05.2020

Kveke og annet rotugras er et stort problem for både gras- og kornprodusenter.

Les mer ›

Bruk mobilen i ugrasbekjempelsen

15.05.2020 (Oppdatert: 15.05.2020)

VIDEO: – Ved å kjenne dine fem vanligste åkerugras kan du få gode bekjempingsalternativer rett på mobiltelefonen, sier Harald Solberg.

Les mer ›

Veiledere for avdriftsreduksjon og vegeterte buffersoner

11.05.2020

Mattilsynet innfører nå differensierte avstandsgrenser til vann ved bruk av plantevernmidler. Dette vil gi bedre utnyttelse av jordbruksareal, uten at det øker risikoen for vannforurensning.

Les mer ›

Mekanisk jordløsning

08.05.2020

Tunge maskiner pakker jorda og reduserer avlingene. Mekanisk jordløsning er et aktuelt tiltak, men løser ikke alltid problemet.

Les mer ›

Rom for økt kornproduksjon

28.04.2020 (Oppdatert: 28.04.2020)

Det er rom for økt produksjon av både matkorn og fôrkorn her i landet, selv om etterspørselen fram mot 2025 forventes å ha en svak nedgang. Det viser beregninger fra Norske Felleskjøp.

Les mer ›

Oppdatert mal for plantevernjournal for 2020

20.05.2020 (Oppdatert: 20.05.2020)

NLR har oppdatert malen for plantevernjournal som dekker kravene Forskrift om plantevernmidler setter til sprøytejournal, integrert plantevern og plikten til å redusere risikoen for vannforurensning.

Les mer ›

Muligheter og utfordringer i norsk kornproduksjon

25.03.2020

Det fins mange utfordringer i norsk kornproduksjon. Men mulighetene er også i stor grad til stede! Og hva skal egentlig den norske kornbonden dyrke i år?

Les mer ›

Økt kornproduksjon på eksisterende areal

17.02.2020 (Oppdatert: 18.02.2020)

Det er gode muligheter for å øke produksjonen av norsk korn. Dagens areal har nemlig et betydelig høyere avlingspotensial enn det som høstes, viser en gjennomgang fra forskere i NIBIO og NMBU.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.