Prognosen er basert på innrapportering fra regionale enheter i Norsk Landbruksrådgiving. Det totale kornarealet er foreløpig satt lik fjorårets areal og det knytter seg stor usikkerhet til kvaliteten på årets kornavling. I prognosedokumentet er det også inkludert vurderinger fra de ulike NLR enhetene.

Til prognosen!