Framtidig forbruk er beregnet ut ifra utviklingen av hvert kornslag (mathvete, matrug, bygg og havre til mat), de siste 10 årene. Tallene viser at vi sjelden har stor nok andel vårhvete av klasse 1 og 2, mens det er mer enn ønskelig med vårhvete av klasse 3. For fôrkorn ser en at enkelte, svært gode kornår, kan gi tilnærmet full dekning av behovet for norsk fôrkorn, gitt dagens krav til kraftfôr.

Les mer hos Norske Felleskjøp!