Det er påvist et stort «avlingsgap», men det indikerer også potensial for forbedringer, fremhever forskerne Till Seehusen i NIBIO og Anne Kjersti Uhlen i NMBU. De mener resultatene i studien gir et godt utgangspunkt for videre arbeid med å øke avlingene i norsk kornproduksjon.

Les mer hos NIBIO.