Rådgivere med egen gård: Gjør som vi sier – og som vi gjør

06.07.2020

Bjørn Inge Rostad og Jan Stabbetorp er kornrådgivere i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Øst. I tillegg er de kornbønder. Det mener de er en stor fordel.

Les mer ›

Nytt hveterust prosjekt startet

05.06.2020 (Oppdatert: 06.06.2020)

Den første meldingene om funn av gulrust i 2020 er kommet. Gulrust er en av flere rustsjukdommer på korn som kan, om den får utvikle seg fritt, gi betydelige avlingsreduksjoner.

Les mer ›

Nå ligger pengene i oppfølgingen

04.06.2020 (Oppdatert: 04.06.2020)

De fleste steder er åkrene nå i god vekst og grunnlaget for en god avling er lagt. Da er det spesielt viktig å ikke lene seg tilbake og vente på høsten.

Les mer ›

Harving mot kveke erstatter glyfosat

18.05.2020

Kveke og annet rotugras er et stort problem for både gras- og kornprodusenter.

Les mer ›

Bruk mobilen i ugrasbekjempelsen

15.05.2020 (Oppdatert: 15.05.2020)

VIDEO: – Ved å kjenne dine fem vanligste åkerugras kan du få gode bekjempingsalternativer rett på mobiltelefonen, sier Harald Solberg.

Les mer ›

Veiledere for avdriftsreduksjon og vegeterte buffersoner

11.05.2020

Mattilsynet innfører nå differensierte avstandsgrenser til vann ved bruk av plantevernmidler. Dette vil gi bedre utnyttelse av jordbruksareal, uten at det øker risikoen for vannforurensning.

Les mer ›

Mekanisk jordløsning

08.05.2020

Tunge maskiner pakker jorda og reduserer avlingene. Mekanisk jordløsning er et aktuelt tiltak, men løser ikke alltid problemet.

Les mer ›

Rom for økt kornproduksjon

28.04.2020 (Oppdatert: 28.04.2020)

Det er rom for økt produksjon av både matkorn og fôrkorn her i landet, selv om etterspørselen fram mot 2025 forventes å ha en svak nedgang. Det viser beregninger fra Norske Felleskjøp.

Les mer ›

Oppdatert mal for plantevernjournal for 2020

20.05.2020 (Oppdatert: 20.05.2020)

NLR har oppdatert malen for plantevernjournal som dekker kravene Forskrift om plantevernmidler setter til sprøytejournal, integrert plantevern og plikten til å redusere risikoen for vannforurensning.

Les mer ›

Muligheter og utfordringer i norsk kornproduksjon

25.03.2020

Det fins mange utfordringer i norsk kornproduksjon. Men mulighetene er også i stor grad til stede! Og hva skal egentlig den norske kornbonden dyrke i år?

Les mer ›

Økt kornproduksjon på eksisterende areal

17.02.2020 (Oppdatert: 18.02.2020)

Det er gode muligheter for å øke produksjonen av norsk korn. Dagens areal har nemlig et betydelig høyere avlingspotensial enn det som høstes, viser en gjennomgang fra forskere i NIBIO og NMBU.

Les mer ›

Stor interesse for Korn 2020

05.02.2020

Kornbønder, rådgivere, forskere og andre med interesse for korn møttes til kunnskapspåfyll og erfaringsutveksling på Korn 2020.

Les mer ›

Havredyrking 2019

29.01.2020

Norsk Havreforening har gjennomført en spørreundersøkelse blant havredyrkere om dyrkingspraksis og erfaringer fra dyrking av havre i 2019.

Les mer ›

Kornkonferansen 2020

29.01.2020

Norske Felleskjøp og Norges Bondelag arrangerte Kornkonferansen 2020 i Oslo 21. januar. Det årlige møtet er en god blanding av politikk og faglige temaer.

Les mer ›

Korn 2020

29.01.2020 (Oppdatert: 29.01.2020)

NIBIO avd. Korn og frøvekster og Norsk Landbruksrådgiving inviterer til Korn 2020 den 4. og 5. februar 2020. Møtet holdes på Quality Hotel Olavsgaard, Hvamstubben 11, Skjetten.

Les mer ›

Utviklingen av kornarealet

06.01.2020

Kornarealet er redusert med over 340 000 dekar i sone 1 og 3 i løpet av de siste 15 årene. Agri Analyse har skrevet en rapport der de ser på årsakene til denne nedgangen.

Les mer ›

Justert kornprognose: Noe mindre korn - dobling på oljefrø

14.11.2019 (Oppdatert: 15.11.2019)

Norske Felleskjøp har justert prognosen for årets kornavling:

Les mer ›

Fagdag om korntørker

29.10.2019

NLR Øst har arrangert fagdag om korntørker. Programmet besto av både fagforedrag og befaringer på fire ulike anlegg.

Les mer ›

Mattilsynet innfører differensierte avstandsgrenser til vann ved bruk av plantevernmidler

16.10.2019

Mattilsynet vil i 2020 begynne vurderingen av differensierte avstandsgrenser til vann avhengig av om det brukes avdriftsreduserende tiltak eller ikke.

Les mer ›

Oppjustert kornprognose sesongen 2019/20

10.09.2019

Norske Felleskjøp har etter en ny rapporteringsrunde fra de regionale NLR-enheten oppjustert prognosa for kornavlingene i 2019. Den nye prognosa per 9.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.