Tort nok Harving pa Stiklestad Foto Elin H Sikkeland
⋅ Korn

Kornnytt 2. Tidlig sprøyting og laglig jord

Den siste tidas vær som ser ut til å holde til helga, gjør det mulig for den som har problem med tunrapp å behandle med Hussar før kaldværsperioden. Mange venter på at jorda skal bli lagelig for å komme i gang med våronna – kjør ikke bare på rutine, ut å grav, kjenn å bruk fingertuppfølelsen sammen med Yr.
Midt
Fangvekst else villadsen
⋅ Grovfôr

Tester ny dyrkningspraksis

Hva skal til for å kunne ta gode avlinger, og i tillegg gjøre at landbruket kan øke sine økosystemtjenester?
Østlandet
Akerbonne juni 2020 ibs beskjaert
⋅ Korn

Sortsforsøk åkerbønner

Sorten Stella gir høyest avling i årets sortsforsøk. Fuego og Daisy gjør det også godt. Det er overraskende små forskjeller mellom sortene når det gjelder vanninnhold ved tresking.
Sør
20220810 120618
⋅ Korn

Organisk gjødsel til korn

Vi har i dette forsøket sammenlignet Fullgjødsel 17-5-13, 70 kg/daa, med kompostert hønsegjødsel, pelletert hønsegjødsel og pelletert fiskeslam.
Sør
Havreaks gul
⋅ Korn

Bygg- og havresorter, vekstregulering og soppsprøyting

Vekstregulering har i år gitt 5% meravling i gjennomsnitt for alle bygg- og havresorter. Soppbekjempelse har gitt 10% meravling. Det er større meravling for vekstregulering og soppbekjemping i bygg, enn i havre.
Sør
Markdag L Ista korn og grovfor 11 mai 2022 S Lei
⋅ Korn

Ugrasbekjemping i vårkorn 2023

Hvilken strategi man skal velge i ugrasbekjempinga avhenger av hvilke ugras man har, behandlingstidspunkt, vekstskifte på garden og resistensproblematikk.
Sør
Jordprove Foto Karoline Lervag Solberg
⋅ pH

Variabel kalking innen skifte

Tettere og punktfestede jordprøver har blitt noe mer vanlig de siste årene, spesielt på kornjord. Det gir grunnlag for variert tildeling av både næring og kalk innad på skiftet. Men hvor tett slik jordprøvetaking bør være for å være pålitelig kan variere en god del - det har lokalt NLRØ- prosjekt vist oss.
Østlandet
Thermus bygg pa 2 bladstadiet Sigbjorn Leidal
⋅ Korn

Fakta om korn

Dyrkingsegenskaper hos ulike byggsorter og havresorter.
Sør
1 2 3 4 5 ... 17