Honsehirse 3
⋅ Ugras

Hønsehirse må tas på alvor

Hønsehirsen ser ut til å ha ventet med spiring til jorda ble fuktet opp igjen og riktig tidspunkt for sprøyting hadde vært etter skyting av vårkornet.
Østlandet
Hovedbilde
⋅ Jord

Karbon agro

I Karbon Agro er det fokus på at meitemark, insekter, fugler og kulturplanter skal trives. Målet er å øke matproduksjonen uten å gå på bekostning av miljø...
Østlandet
Korn som gulner 15 06 22 SB liggende rett
⋅ Gjødsling

Variabelt med nedbør

Det er store variasjoner i nedbør rundt om i Trøndelag og det påvirker potensiell utvasking av nitrogen.
Midt
3 A7 A9036
⋅ Vanning

Vatning i tørkeår

Tradisjon for vatning sikra gode avlingar, óg i tørkeåret 2018
Innlandet
Jordklumper med og uten jordstruktur
⋅ Jord

Laglighet og jordstruktur

Laglighet er høyaktuelt på denne tiden av året. Når er det klart til å starte våronna?
Østlandet
220826 blomsterstriper kal KER
⋅ Grønnsaker

Blomsterstriper for tiltrekning av nyttedyr

Hvis du skal så blomsterblandinger for pollinerende insekter eller fangvekster på vendeteig, benytt også muligheten til å tiltrekke nyttedyr.
Østlandet
Avlingskamp Trondelag 118 Havard E Hanger
⋅ Såvare

Valg av såkornmengde og hvordan skal vi tenke ved variabel tildeling av såkorn?

Å variere utsåingsmengden på bakgrunn av kunnskap om sted, klima og jordvariasjon er et verktøy vi har for å styre plantebestanden og optimere avlingen på ulike deler av et felt. Ved hjelp av forsøk og praktiske erfaringer har en kommet fram til anbefalte såmengder for de ulike kornartene, men det er mange forhold som kan påvirke optimal såmengde det enkelte år, eller på ulike lokaliteter.
Midt
Nlr 58957811383
⋅ Gjødsling

Presis gjødsling

Rett mengde gjødsel plassert på rett sted til rett tid, øker sjansen for bedre opptak og utnyttelse av nitrogenet. Hovedgevinsten ved å styre gjødseltildelinga er bedre utnyttelse av nitrogen som gir positiv innvirkning på både klima og økonomi.
Midt
1 2 3 4 ... 17