Henriksen Jord med ulikt moldinnhold
⋅ Jordstruktur

Verdien av mold

Moldinnholdet er viktig for jordas fruktbarhet. Leveranse av nitrogen er en av flere viktige egenskaper.
Fagforum Korn
Ferdig toradsbygg noe i gulm stadie hostekart neste godvaer JOF2
Medlem
⋅ Ugras

Verdi av halm

Med høye gjødselpriser øker verdien av halm
NLR Trøndelag SA
Fjerning av halmen
Medlem
⋅ Ugras

Bekjemping av kveke og rotugras i stubb

Når du sprøyter i stubben med glyfosatmidlar, kan du samtidig med kvekebekjempinga få bra effekt på åkertistel, burot, åkerdylle, hestehov og fleire andre artar av rotugras. Føresetnaden er at både kveke og rotugras kjem langt nok før sprøyting.
NLR Trøndelag SA
Korn med kveke JOF
Medlem
⋅ Ugras

Bekjemp kveke i modent bygg

Kvekebekjemping før trøsking er normalt meir effektivt enn bekjemping i stubben
NLR Trøndelag SA
Skjermbilde 2022 08 24 kl 12 16 10
Medlem
⋅ Korn

Verdien av halm

Hvordan skal man verdsette halmen?
NLR Innlandet
Landskap IMG 2957 Foto Einar Strand
Medlem
⋅ Korn

Levere kornet på høsten, leielagre eller lagre selv?

Prisdifferansen i prisprognosene fra Felleskjøpet mellom høst og vinter er på 20 øre/kg. Har lavere pris på leielagring, høyere kornpris og økte renter endret lønnsomheten med å lagre?
NLR Øst
Dale Drill bilde 4
Medlem
⋅ Jord

Sår direkte for å høste verdifull kunnskap

Fire direktesåmaskiner har etablert åkerbønner i restene av kraftige fangvekster. Resultatet er høye avlinger og praktisk kunnskap om de enkelte maskinenes egenskaper – kunnskap som kommer den som ønsker å direkteså tilgode, enten bare i enkeltår eller om du ønsker å drive et helhetlig Karbon Agro-system.
NLR Øst
Viftespredning av fangvekster bilde 2
Medlem
⋅ Jord

Etabler fangvekster med rett metode

Det nærmer seg at de høstsådde fangvekstene kan etableres. Fleksibilitet i valg av etableringsmetode er en stor fordel, for å sikre rask spiring og vekst.
NLR Øst
Rotter luserne Till Seehusen
⋅ Jordstruktur

Muligheter for å løsne opp pakkeskader under plogsjiktet ved hjelp av planterøtter

Bruk av planterøtter, såkalt «biologisk jordløsning» har gitt gode resultater i utenlandske forsøk. Prinsippet er basert på at planterøttene vokser gjennom de tette jordlagene og danner «sekundærporer» som kan forbedre infiltrasjon, øke luftutvekslingen og tilrettelegge for rotvekst av påfølgende vekster.
Fagforum Korn
1 2 3 ... 19