Honsehirse
⋅ Ugras

Funnet hønsehirse for første gang?

Man våkner kanskje ikke helt før det gjelder seg sjøl. Hønsehirse er omtalt i mange år, men årlig er det noen som gjør sitt førstefunn. Hva gjør du da?
Østlandet
3 A7 A0773
⋅ Jordstruktur

Maskin møter jord

Målet med all jordarbeiding er å skape det idelle voksestedet for plantene.
NLR
X Traktor med luftassistert sproyte
⋅ Kjemisk plantevern

Sprøyteteknikk - luftassistert eller tradisjonell metode

20. sept 2023 arrangerte NLR Viken luftassistert sprøyteteknikkdag i rosenkålen til Brødrene Freberg DA i Stokke. Hardi Norge stilte opp med luftassistert sprøyte til demonstrasjon, og fordeler og ulemper med metoden ble diskutert og demonstrert.
Østlandet
Fangvekster Bilde1
⋅ Fangvekster og underkultur

Fangvekster i korn - Metoder, fordeler og ulemper

Det er en økende interesse for fangvekster i korn. Fangvekstene kan gi et positivt bidrag til både klima, jordhelse og økonomien, men det forutsetter at en oppnår vellykket etablering og tilstrekkelig vekst utover høsten.
Østlandet
Biostimulanter grobladet
⋅ Grønnsaker

Hva er biostimulanter?

Hva er biostimulanter, og hvordan kan de bidra i produksjonen?
Østlandet
Honsehirse 3
⋅ Ugras

Hønsehirse må tas på alvor

Hønsehirsen ser ut til å ha ventet med spiring til jorda ble fuktet opp igjen og riktig tidspunkt for sprøyting hadde vært etter skyting av vårkornet.
Østlandet
1 2 3 ... 17