Dyrkingssystemforsoket pa Apelsvoll Foto NIBIO
⋅ Korn

Karbonfangst og -lagring i dyrkajord på Innlandet

Karbonfangst og -lagring er motebegrep som enda ikke har særlig praktisk relevans i industrien, men hvor pilotprosjekt antagelig snart settes i gang. Spørsmålet reiser seg om det er mulig å fange karbon på en billigere måte i bondens «bedrift», dvs. åkeren og jorda den vokser på.
Fagforum Korn
Fangvekst i korn havre vikker oljereddig
⋅ Fangvekster og underkultur

Fangvekster til korn

Tørre forhold skaper utfordringer med etableringen av fangvekster.
NLR Innlandet
Gjodslingsforsok Ozon Foto Oyvind Akselsen
⋅ Korn

Gjødslingsstrategier til høsthvete – avling og proteininnhold

Proteininnholdet til en sort er til en viss grad genetisk bestemt. I tillegg kan det påvirkes gjennom nitrogengjødsling. For at bakeindustrien skal kunne utnytte den norske hveten, er det satt et krav om at proteininnholdet må være over 11,5 %. Når det tas store avlinger, er det utfordrende å tilpasse gjødslingen slik at proteininnholdet blir tilfredsstillende høyt.
Fagforum Korn
JAT kompostfelt
Medlem
⋅ Grovfôr

Biorest og kompost i korn og gras

Etter to års feltforsøk har biorest gitt størst avlingsrespons i både korn og gras. Kornet er svært utsatt for legde ved bruk av full tillat mengde av biorest, vi anbefaler derfor halv mengde i korn.
NLR Agder
Rug sept 18 lol
Medlem
⋅ Korn

Hvor mye åker kjører du ned?

Avstanden mellom kjørespor og dekkdimmensjon er avgjørende for hvor mye åker som går dukken under traktorhjulene. Bruk denne kalkulatoren for å finne ut hvor mye åker du kan spare ved å investere i sprøytehjul.
NLR Øst
IMG 5065
Medlem
⋅ Korn

Verdiprøving havresorter

Resultater fra fjorårets forsøk og sortsomtaler
NLR Øst
Legde i bygg
Medlem
⋅ Korn

Verdiprøving byggsorter

Resultater fra fjorårets forsøk og sortsomtaler
NLR Øst
Fangvekster etablerer seg i stubb E V
Medlem
⋅ Korn

Planlegg fangvekståret nå

Fangvekster bør dyrkes på samme måte som kornet. De må tilpasses, planlegges og etableres rett.
NLR Øst
Varhvete mirakel LOL
Medlem
⋅ Korn

Dekningsbidragskalkyle korn

Sjekk hva du har i dekningsbidrag. I denne dekningsbidragskalkylen kan du legge du inn dine egne tall og få en god oversikt.
NLR Øst
1 2 3 ... 10