Sortsprøving i havre

Prøving av havresorter på Østlandet og Midt-Norge og Midt-Norge

Dyrkingsegenskaper for havresortene 2021

Markedsandeler havresorter 2010-2021

Les mer om sortene i sortsvelgeren hos Graminor.