Sortsprøving i vårhvete

Prøving av vårhvetesorter på Østlandet 2021

Dyrkingsegenskaper for vårhvetesorter 2021

Markedsandeler for vårhvetesortene 2010-2021

Les mer om sortene i sortsvelgeren hos Graminor.