Sortsprøving av bygg

Prøving av byggsorter på Østlandet og Midt-Norge 2021

Dyrkingsegenskaper for byggsorter 2021

Markedsandeler for byggsortene 2010-2021

Les mer om sortene i sortsvelgeren hos Graminor.