Om KORN 2023

DAG 1

Programposter KORN 2023 Foredragsholder
10.00-11.00 Åpningssesjon. Møteleder: Kåre Oskar Larsen, NLR
Velkommen Bjarne Holm, NLR
Klimaendringer og matproduksjon - dilemma og muligheter Audun Korsæth, NIBIO
Mathvetesituasjonen i Norge og verden; behovet for norsk korn Mikael Meland Leksen, Landbruksdirektoratet
11.20-12.45 Kornkvalitet. Møteleder: Kåre Oskar Larsen, NLR
Kravene til hvetekvalitet, med særlig fokus på falltall Anne Kjersti Uhlen, NMBU
Hvilke handlingsrom har møllene til å lage gode melblandinger Roar Bjørkeli, Norgesmøllene
Rommet for norsk hvete. Kvalitet og tilgang 2022, hva bør justeres til 2023? Amund Dønnum, FKA Markedsregulator/daglig leder Partnerskapet for ….
Markedsandeler vårhvete 2023 hos FKA og Strand Unikorn Finn Bjørnå, FKA og Per Martin Lea, Strand Unikorn
14.00-14.50 Arter og sorter av vårkorn. Møteleder: Jon Atle Repstad, FKA
Verdien av verdiprøving Pia Borg/Torgun Nøren, Mattilsynet
Gjødsling til Betong vårhvete og Vinger havre Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO
Havre-nisjer, erfaringer og nye muligheter Hogne Prestegård, bonde
15.05-16.05 Resirkulering av næringsstoffer. Møteleder: Anne Falk Øgaard, NIBIO
Resirkulering av organisk avfall til jord - problemer med plast Erik Joner, NIBIO
P-effekt av organisk gjødsel Eva Brod, NIBIO
N-effekt av organisk gjødsel Trond Henriksen, NIBIO
Spørsmål
16.25-17.30 Jordhelse og jordarbeiding. Møteleder: Else Villadsen, NLR
Pilotbonde Karbon Agro. Driftsopplegg og vekstskifte Lars Jørstad Nordby, bonde
Fangvekster til ulike bruksområder Silja Valand, NLR Viken
Langvarige forsøk med redusert jordarbeiding Hugh Riley, NIBIO
Redusert jordarbeiding til høst- og vårkorn. Resultater fra langvarige forsøk Trond Børresen, NMBU
Spørsmål

DAG 2

Velkommen v/Einar Strand
9.05-10.05 Presisjon/Teknikk. Møteleder: Sigurd Enger, NLR
Presis-prosjektet. Forskning på presisjonsjordbruk ute i praksis Kjersti Balke Hveem, NIBIO
Presisjonssprøyting mot ugras Therese With Berge , NIBIO
Tildelingsfiler/variert tildeling av kalk Truls Olve T. Hansen, NLR Trøndelag
10.25-11.25 Proteinvekster. Møteleder: Anne Marthe Lundby, NIBIO
Såmengder og vekstregulering i erter Chloe Grieu, NIBIO
Soppsykdommer i åkerbønner og utfordringer med bekjempelse Heidi Udnes Aamodt, NIBIO
Potensielle utfordringer med skadedyr i belgvekster Annette Folkedal Schjøll, NIBIO
12.35-13.20 Proteinvekster fortsetter. Møteleder: Anne Marthe Lundby, NIBIO
Sjukdommer i oljevekster og andre korsblomstra vekster i omløp med korn Andrea Ficke, NIBIO
Resistens hos glansbille Nina Johansen, NIBIO
Mulighetsrom for bruk av norsk proteinvekster til mat Sveinung Grimsby, Nofima
13.35-14.50 Høstkorn. Møteleder: Per Martin Lea , Strand Unikorn
Rug til kraftfôr – muligheter for å økt forbruk? Egil Prestløkken, NMBU
Hvordan unngå mjøldrøye – erfaringer fra Sverige Claus Nymand, KWS Scandinavia
Gjødsling til høsthvete Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO
Frosttoleranse i årets høsthvete Wendy Waalen, NIBIO