I ØKOKORN prosjektet har Annbjørg Ø. Kristoffersen m.fl., i flere forsøk sett på gjødseleffekten av noen utvalgte avfallsprodukter fra storsamfunnet. Ved gjødsling med organiske gjødseltyper er kjennskap til frigjøringsmønstret av mineralnitrogen viktig for å kunne tilføre gjødsel i forhold til vekstenes behov.

Resultatene viser at biorest egner seg som gjødsel til korn. Den inneholder en høy andel mineralsk nitrogen i form av ammonium-N, som plantene kan nyttiggjøre seg umiddelbart. Les mer.