Torsdag 10. februar

Åpningssesjon

0900

Velkommen

Wendy Waalen, NIBIO

0905

Matsikkerhet og forsyningsrisiko

Arne Bardalen, NIBIO

0930

Høyere forbruk av norsk matkorn – hvilke muligheter finnes?

Per Christian Rålm, Partnerskap for norsk matkorn og planteprotein

0950

Behovet for norsk fôrkorn, volum og kvalitet

Knut Røflo, Felleskjøpet Fôrutvikling

1010

Spørsmål og diskusjon

Mathvete

1030

Hvordan kan vi utnytte den norske mathveten?

Shiori Koga, NOFIMA

1050

Møllerens utfordringer og muligheter til å lage standard mjølblanding av norsk korn

Viktoriya Boyko, Norgesmøllen

1110

Sorters evne til å utnytte nitrogen

Ellen Færgestad Mosleth, NOFIMA

1130

Vårhvetedyrking i konkurranse med yterike byggsorter

Harald Solberg, NLR Innlandet

1150 - 1220 Lunsj

Gjødsling

1220

Gjødslingsstrategier i bygg og havre. Utnytting av jordas P og K reserver

Annbjørg Ø. Kristoffersen, NIBIO

1240

Utnytting av organisk gjødsel. Møkk og mold.

Trond Henriksen, NIBIO

1305

Tilpasninger til høye gjødselpriser

Egil Christopher Hoen, Norges Bondelag

1325

Spørsmål og diskusjon

Plantehelse

1345

Resistens mot gulrust i norsk sortsmateriale

Morten Lillemo, NMBU

1405

Nye varslingsmodeller for bladflekksjukdommer

Andrea Ficke, NIBIO

1425

Bekjempelse av dylle og tistel i kornomløpet

Kirsten Tørresen, NIBIO

1445

Spørsmål og diskusjon

Fredag 11. februar

Dyrkingsteknikk

0900

Velkommen

Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO

0905

Effekt av mekanisk og biologisk jordløsning på jordstrukturen

Till Seehusen, NIBIO

0925

Kostnaden ved mekanisk jordløsning

Marius Berger, NIBIO

0945

Optimal bruk av fangvekster i korn

Randi B. Frøseth, NIBIO

1005

Hvor får vi best betalt for vannet? Optimal vanningsstrategi.

Hugh Riley, NIBIO

1025

Spørsmål og diskusjon

Klima og miljø

1045

Forslag til nye Regionale Miljøkrav, og forholdet til Regionalt Miljøprogram (RMP)

Otto Galleberg, Stats-forvalteren i Oslo og Viken

1105

Hvordan tilpasser vi dyrkingsteknikken til evt. nye miljøkrav?

Sigurd Enger, NLR Øst

1125

Myter og fakta om biokull

Erik Joner, NIBIO

1150 - 1220 Lunsj

Presisjon

1220

Vet vi noe om effekten av variabel såmengde?

Åsmund Langeland, NLR Innlandet

1240

Presisjonsverktøy i kornproduksjonen. Hva gir størst utbytte mhp. avling og kvalitet ?

Sanna Krüger Persson, NLR Trøndelag

1300

Biomasse fra dronebilder vs. registrert biomasse

Krzysztof Kusnierek, NIBIO

1320

Gardskart.no, funksjonalitet og muligheter

Ingrid Tenge, NIBIO

1340

Spørsmål og diskusjon

Belgvekster

Møteleder:

1400

Vekstskifte med mye belgvekster

Bjørn Inge Rostad og John Ingar Øverland, NLR Øst/Viken

1420

Utprøving av nye vekster i kornområdene

Chloé Grieu, NIBIO

1440

Erter og åkerbønne tilpasset norske forhold

Jon Arne Dieseth, Graminor

1500

Spørsmål og diskusjon