Prosjektet har opprettet en kontaktgruppe. Følgende institusjoner/organisasjoner er invitert med i kontaktgruppa:

Baker og Konditorbransjens Landsforening, Bayer CropScience Norge, Eurofins, Felleskjøpet Agri, Felleskjøpet Rogaland Agder , Fiskå Mølle Moss, Alcontrol AS, Graminor AS, Inst. for plantevitenskap_NMBU, Landbruks og Matdepartementet, Lantmännen Cerealia, Mattilsynet, Nofima, Norges Bondelag, Norges Forskningsråd, Norgesfôr, Norgesmøllen DA, Norsk Landbruksrådgiving, Norske Felleskjøp , Oikos, Opplysningskontoret for brød og korn, Landbruksdirektoratet, StrandUnikorn AS, Syngenta Crop Protection AS, Yara Norge AS

NIBIO: NIBIO Matdivisjonen og NIBIO Plantehelsedivisjonen

Regioner i Norsk Landbruksrådgiving: Øst, Innlandet, Trøndelag, Østafjells, Viken, Agder, Rogaland, Nord-Vest.