Om oss

(Oppdatert: 28.10.2019)

 
Mandat
NIBIO ved divisjon Mat og samfunn og NIBIO Bioteknologi og Plantehelse har i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving etablere og utvikle prosjekt "Fagforum Korn".

Målsetting
Bedre ressursutnyttelse innen kornforskning, -utvikling og -rådgivning, gjennom:
-         god samordning av kornaktiviteten innen enhetene i NLR, mellom NIBIO og  NLR og med 
          andre aktører i kornbransjen.
-         god faglig formidling gjennom nettbasert fagdatabase
-         systematisk informasjonsutveksling med bedrifter, institutter og organisasjoner som arbeider med
          korn
Etablere og utvikle et effektivt og samlende kontaktledd for all forskingsfaglig aktivitet innen produksjon av korn i Norge slik at en kan bidra til å markedstilpasse norsk kornproduksjon.      
                                                                                    
Organisering
Prosjektet administreres av NIBIO Mat og samfunn, Avdeling Korn og frøvekster på Apelsvoll. Prosjektleder er ansatt i 100 % stilling, med delt arbeidsgiveransvar mellom NIBIO og NLR. Norsk Landbruksrådgiving og NIBIO er sammen økonomisk ansvarlig for stillingen, og dekker utgiftene 50/50. Prosjektet ledes av en styringsgruppe.  
                                                                
Styringsgruppe
Kåre Oskar Larsen, Norsk Landbruksrådgiving
Wendy Waalen, NIBIO Mat og samfunn
                                          
Kontaktgruppe                                                                                                           
Det er i tillegg etablert en kontaktgruppe bestående av representanter for hele kornstrømmen fram til bakerne. 

Prosjektleder
Einar Strand
c/o NIBIO Apelsvoll
Nylinna 226, 2848 Kapp
Tlf.: 45 28 68 70
 


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.