Meld deg på her

Gårdbruker Snorre Wigdal forteller fra sin gård.

Snorre og Heidi Wigdal driver Steinvik gård i Øland kommune i Sør-Trøndelag.

I 2018 deltok Snorre på det første kurset i Holistic Managment som NLR arrangerte. Kyr ble bestilt underveis i kurset, og han har siden da høsta gode resultater og masse praktiske erfaringer som han vil dele med oss.

Paret driver målrettet beitebruk med den småvokste Dexterkua. Flokken er på rundt 60 vinterfôra dyr, som styres for å styrke gården ressursgrunnlag.

Et mål har vært å føre utmarka, som var i ferd med å gro igjen, tilbake i drift. Valg av rasen Dexter er bevisst både med hensyn til tråkk, håndtering og andre egenskaper som passer i lokalt klima og i deres sammenheng.

Snorre deler erfaringer og tips om økonomi, vinterbeiting og hvordan han jobber målrettet med regenerering ved hjelp av beitedyr.


Webinar regenerativt landbruk
Foto: Ingrid Gauslaa Hårstad

Opptaket vil etter kvart bli lagt ut på prosjektsida: Målretta beiting for betre jord- og økosystemhelse