En hovedutfordring ved dyrking av erter er at plantebestanden lett får flat legde før innhøsting. Ved samdyrking med andre vekster kan denne utfordringen reduseres. Samtidig kan avlingen av erter reduseres som følge av konkurransen fra arten som blandes inn. I denne forsøksserien har en undersøkt effekten av innblanding av små såmengder med havre og vårrybs og funnet at dette kan redusere legde og dermed lette innhøstingen uten at det går ut over avlingen.

Les hele artikkelen av Wendy Marie Waalen

Artikkelen er hentet fra NIBIO BOK 7 (1), Jord- og plantekultur 2021 side 164 - 168.

FoodProFuture