I forbindelse med KornFUTH-prosjektet ble det produsert en rekke fagartikler som er publisert på denne nettsida. Artiklene er skrevet av rådgivere i ulike NLR-enheter. Dyrkingsveiledningen for erter til modning er ett ledd i denne publiseringen.

Les mer!

Korn FUTH