I forbindelse med KornFUTH-prosjektet ble det publisert en rekke artikler på denne nettsida. Artiklene er skrevet av rådgivere i ulike NLR-enheter. Dyrkingsveiledningen for oljevekster er ett ledd i denne publiseringen.

Les mer!

Korn FUTH