Det var ingen avlingsøkning for å dele opp gjødsla og resterende gjødselmengde og evt. behov for supplering bør skje relativt tidlig. Gjødsel til oljevekster må inneholde svovel.

Artikkelen er basert på en forsøksserie i BRAKORN-prosjektet. Les artikkelen her!