Les artikkelen av Unni Abrahamsen i NIBIO Korn og frøvekster her.