Lav jordtemperatur og såing dypere enn 2 cm kan føre til dårlig spiring av oljevekstene. Skorpedannelse og strukturproblemer kan også være problematisk på silt- og leirjord skriver Wendy Waalen fra NIBIO i denne artikkelen.

Artikkelen er hentet fra NIBIO BOK 3 (1), Jord- og plantekultur 2017.

Les artikkelen!