Prøving av høsthvetesorter

Verdiprøving høsthvetesorter 2020

Dyrkingsegenskaper for høsthvetesortene 2020

Markedsandeler høsthvetesorter 2006-2020

Sortsomtale av høsthvetesorter hentet fra Graminor:

Ellvis

Finans

Jantarka

Kuban

Magnifik

Olivin

Skagen

KWS Ozon